Bułgarskie firmy są zainteresowane współpracą z Polską

Bułgarskie firmy są zainteresowane współpracą z Polską

Dnia 28 kwietnia odbyło się spotkanie online na temat „Aktualne możliwości biznesowe w Polsce”. Organizatorami spotkania były Bułgarska Izba Przemysłowo-Handlowa (www.bcci.bg) oraz Wydział Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Sofii (www.paih.gov.pl/zbh_sofia).

Udział wzięli przedstawiciele ponad 40 bułgarskich firm. Spotkanie otworzyli Cwetan Simeonow, Prezes Zarządu Bułgarskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Krzysztof Przyłucki, Dyrektor Biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Sofia.

Prezentacje wygłosili Krzysztof Przyłucki, Rada Inwestycyjna Bułgarskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Biuro Enterprise Europe Network w Sofii.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z możliwościami rozwoju biznesu między Bułgarią, a Polską, a także otrzymali aktualne informacje o:
  • Wolnych niszach rynkowych i korzystnych warunkach do prowadzenia interesów z Polską.
  • Możliwości wykorzystania produktów finansowych i inwestycyjnych do wspierania wspólnych projektów handlowych i inwestycyjnych.
  • Bieżących projektach i możliwościach biznesowych, a także pomocy w znalezieniu nowych partnerów w Polsce.
Na w/w spotkaniu zapowiedziano zbliżający się szczyt tegorocznej Inicjatywy Trzy morza, które odbędzie się w Sofii oraz Konferencję Inwestycyjno-Finansową, która będzie miała miejsce również w Sofii w dniach 28 i 29 września, równolegle z jesiennymi Międzynarodowymi Targami Technicznymi w Płowdiw.


Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz