Dla lepszej przyszłości

Bułgaria rozpoczęła rozmowy o przystąpieniu do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Negocjacje akcesyjne

Podczas dorocznego spotkania Rady OECD na szczeblu ministerialnym, które odbyło się w Paryżu 9 i 10 czerwca 2022 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oficjalnie rozpoczęła negocjacje akcesyjne Bułgarii, zatwierdzając parametry, etapy i warunki procesu akcesyjnego.

Historyczny dzień

W składzie bułgarskiej delegacji była wiceminister spraw zagranicznych Welisława Petrowa i wiceminister finansów Iwajło Jajdżiew.
 
Wiceminister spraw zagranicznych Bułgarii określiła dzień przyjęcia przez Radę Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju warunków, etapów i parametrów procesu przystąpienia Bułgarii do OECD jako „historyczny”.
 
Bułgaria otrzymała zaproszenie do rozpoczęcia rozmów akcesyjnych 25 stycznia 2022 r., a następnego dnia premier Kirił Petkow potwierdził gotowość Bułgarii do rozpoczęcia procesu akcesyjnego. Wniosek o członkostwo w OECD Bułgaria złożyła w 2007 roku.

Korzyści z członkowstwa w OECD

Według zapewnień rządu, Bułgaria dołoży starań, aby jak najszybciej pomyślnie zakończyć rozmowy członkowskie, a proces akcesyjny przyspieszy ważne krajowe reformy na rzecz lepszego zarządzania.
 
Będzie to doskonała okazja, aby ocenić zgodność ustawodawstwa i stosowanej polityki w różnych dziedzinach z najlepszymi praktykami i standardami OECD oraz we współpracy z Sekretariatem i państwami członkowskimi opracować sposoby ich poprawy.
 
Członkostwo zwiększy zaufanie do systemu gospodarczego naszego kraju, przyciągnie inwestycje i poprawi warunki prowadzenia działalności gospodarczej. To z kolei przyniesie więcej możliwości i więcej miejsc pracy.
 
Wysokie standardy OECD będą wspierać efektywne zarządzanie, zrównoważony wzrost gospodarczy, wysiłki na rzecz czystego środowiska i przyczyni się do zmniejszenia nierówności.
 
Ponadto Organizacja opracowała narzędzia w ważnych dla Bułgarii obszarach, takich jak edukacja, młodzież, rynek pracy i zaawansowane technologie. Szczegółowe dane statystyczne OECD ułatwią tworzenie efektywnej polityki wewnętrznej.
 
Oczekuje się, że proces akcesyjny wzmocni również zaufanie do instytucji państwowych, a przystąpienie Bułgarii do OECD przyczyni się również do upowszechnienia standardów i zasad Organizacji w całym regionie Europy Południowo-Wschodniej.

Przyszłość, jakiej pragniemy

Tegorocznemu spotkaniu ministerialnemu OECD przewodniczyły Włochy. Tematem konferencji była „Przyszłość, jakiej pragniemy – lepsza polityka dla następnych pokoleń i zrównoważona transformacja”.
 
Udział Bułgarii w spotkaniu ministerialnym był dla naszego kraju okazją do zaprezentowania swoich poglądów na bieżące problemy globalne.

Priorytet polityki zagranicznej

Akcesja do OECD jest kluczowym priorytetem polityki zagranicznej i przyniesie szereg korzyści. Organizacja jest rodzajem klubu najlepszych praktyk i najlepszych zasad. Motto OECD to „Lepsza polityka dla lepszego życia”, a głównym celem jest osiągnięcie wyższego standardu życia dla wszystkich obywateli.
 
Przystępując do OECD Bułgaria będzie miała możliwość aktywnego uczestnictwa i prawo głosu w poszukiwaniu rozwiązań aktualnych globalnych problemów. Członkostwo będzie okazją do porównywania własnych problemów z innymi państwami członkowskimi, uczenia się na ich doświadczeniach i praktykach.
 
Rada OECD zatwierdziła również założenia procesów akcesyjnych dla Brazylii, Peru, Rumunii i Chorwacji.Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz